Mô tả

Loại video: Video sản phẩm

Ngành nghề: Nhà hàng

Thời gian: Dưới 1 phút

Số lượng phân cảnh: 10 – 20 phân cảnh

Phong cách: Công nghệ

Chuyển động: Nhanh

Dạng sản xuất: Vfx, 3D

Mức giá:

Bình luận và hỏi đáp về sản phẩm