Video reviewPRO

1.500.000 

Dành cho khách hàng

  • Ra mắt sản phẩm mới muốn quảng bá đến nhiều khách hàng hơn
  • Doanh nghiệp muốn giới thiệu sản phẩm thông qua hình thức review
  • Thương hiệu muốn tăng doanh thu bán hàng của sản phẩm

Sản phẩm nhận được

  • Làm video review sản phẩm
  • Đăng tải kênh
  • Đẩy view

Thời gian hoàn thành :

5 – 7 ngày làm việc

Chất lượng demo tham khảo