Visual FB PRO

3.000.000 

Dành cho khách hàng

  • Bán hàng trên Facebook nhưng tỉ lệ chuyển đổi thấp
  • Muốn thu hút được nhiều khách hàng hơn

Sản phẩm nhận được

  • Thiết kế nội dung sáng tạo
  • Vẽ tay các câu chuyện theo trending
  • Số lượng 10 tổng thể

Thời gian hoàn thành :

3 – 5 ngày làm việc

Chất lượng demo tham khảo

\"\" \"\" \"\" \"\" \"\"

Link tham khảo:

  • https://bit.ly/3Aih5eR
  • https://bit.ly/2SGfqPk
  • https://bit.ly/3hIcScb
  • https://bit.ly/3Akjc1I
  • https://bit.ly/369rhbG