Tầm quan trọng của việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp

By | 29/05/2018| 1 Comment

 

          Thực tế khi ở bất cứ công ty nào, đâu đâu cũng nói đến văn hóa doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp chính là bản sắc độc nhất và đẳng cấp, hơn hẳn so với nơi khác.

 

           Nét cơ bản của văn hóa, đó là quản lý được toàn bộ chất lượng công việc. Văn hóa là sứ mệnh, tầm nhìn của công ty, lợi thế của công ty trên thị trường. Văn hóa là sự nhuần nhuyễn, nhập vào tâm, hằn vào trí, trong phong cách làm việc, nghệ thuật làm việc.

 

           Một số doanh nghiệp có tâm lý muốn được việc ngay, lấy ngắn hạn trước mắt, bỏ qua công nghệ, điều này sẽ xây dựng nên văn hóa xấu. Trong thời đại công nghệ, thị trường mở cửa như hiện nay, mỗi doanh nghiệp hãy hội nhập nhưng không hòa tan. Càng hội nhập càng phải giữ bản sắc dân tộc.

 

          Việc đẩy mạnh bản sắc văn hóa, những nét đặc sắc, độc đáo của văn hóa dân tộc. Khi chưa có văn hóa, bạn phải nghĩ để tạo ra nó. Khi tạo ra nó, hãy thực hành nhuần nhuyễn để nó trở thành phản xạ. Về công nghệ, bắt buộc chúng ta phải hòa chung với thế giới.

 

         Văn hóa chuẩn là văn hóa chung, nhiều nơi làm được. Văn hóa riêng từng mỗi doanh nghiệp sẽ tạo nên bản sắc, phong cách, chất lượng làm việc của doanh nghiệp đó, có vững mạnh hay không.

 

 

 

1 Comment

  1. […] >>>>> Xem thêm: Tầm quan trọng của việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp […]

    Reply

Leave a Comment

Your email address will not be published.