9 nguyên tắc để trở thành CEO giỏi

9 nguyên tắc để trở thành CEO giỏi

Trong một doanh nghiệp, các mảng chính bao gồm: Kinh doanh, vận hành, tài chính, pháp lý, nhân sự và chiến lược. Với mỗi mảng trên sẽ có một CEO (Giám đốc điều hành) quản lý. Nhằm đảm bảo tối đa hiệu quả công việc, CEO cần có kế hoạch vận hành và quản trị […]