Vua tương ớt gốc Việt với cách thức kinh doanh không truyền thông, không quảng cáo

Chất lượng, chất lượng và chất lượng Đến Los Angeles từ Việt Nam vào đầu những năm 80 của thế kỷ trước, ông David Trần vốn là một người từng làm bếp trong quân đội, không thể nào tìm được loại gia vị nào thay thế được món tương ớt khi còn ở Việt Nam. … Chi tiết