NV1DH1000036 -Tem nhãn chai nước khoáng

99.000 

Loại sản phẩm: Tem nhãn

Ngành nghề: Ẩm thực

Hình dáng: Vuông

Kích thước:

Màu sắc: Đỏ, vàng

Số trang:

Mức giá

Phong cách: Đơn giản, độc đáo