NV3FFT1000008

249.000 

Mô tả

Loại video: Footage

Ngành nghề: Kinh doanh/Công nghệ/ Xây dựng

Thời gian: 1 – 3 phút

Số lượng phân cảnh:

Phong cách: Hiện đại

Chuyển động: Chậm

Dạng sản xuất: 2D

Mức giá: