NV3FFT1000012

249.000 

Mô tả

Loại video: Footage

Ngành nghề: Kinh doanh/Công nghệ/ Xây dựng

Thời gian: 41s

Số lượng phân cảnh: 1

Phong cách: Hiện đại

Chuyển động: Chậm

Dạng sản xuất: 2D

Mức giá: