Lý do start up thất bại

TỈ LỆ STARTUP THẤT BẠI QUÁ NHIỀU ? VÌ SAO ? Trong vài năm gần đây, hoạt động kinh doanh khởi nghiệp tăng hơn 25%. Tuy nhiên, theo thống kê từ Statistic Brain, 25% số start up thất bại trong năm đầu tiên. Tỷ lệ này tăng theo thời gian, với 71% thất bại trước […]