Video product promotion ứng dụng điện thoại fancy – PP12042021-008 – 31401325

699.000 

Clean App Promo là một mẫu để trình diễn và quảng cáo các ứng dụng, dịch vụ và trang web dành cho thiết bị di động cũng như giao diện người dùng của chúng. Các trình giữ chỗ thích hợp cho ảnh chụp màn hình, video và bất kỳ hoạt ảnh nào.

https://www.youtube.com/watch?v=vNlUdpCupDA

Download: https://wsa.com/after-effects-project/product-promo/39179-videohive-clean-app-promo-31401325.html