W.com.vn

Video product promotion ứng dụng điện thoại tinh tế – PP12042021-007 – 31382775

699.000 

Dự án ban đầu để quảng cáo bất kỳ ứng dụng di động nào (trò chơi, thời tiết, thời trang, v.v.) theo phong cách trắng sáng và sạch sẽ và thiết kế chuyển động nguyên bản.

https://www.youtube.com/watch?v=6VHeD_q5eoU

Download: https://wsa.com/after-effects-project/product-promo/39250-videohive-white-app-promo.html

Video product promotion ứng dụng điện thoại tinh tế – PP12042021-007 – 31382775
699.000 
Scroll to Top