NV1DH1000109 – Standee thiết kế đẹp mắt

149.000 

Loại sản phẩm: Standee

Hình dáng: Chữ nhật

Kích thước:

Màu sắc: Xanh, đỏ, be

Phong cách: Đơn giản, sang trọng