NV1DH1000069 – Standee thiet ke đon gian

149.000 

Loại sản phẩm: Standee

Hình dáng: Chữ nhật

Màu sắc: Xanh, trắng, hồng

Phong cách: Đơn giản, tươi mới