NV2DH1000004 – Standee thiết kế chứa đựng nhiều thông tin doanh nghiệp

99.000 

Loại sản phẩm: Standee

Hình dáng: Chữ nhật

Kích thước:

Màu sắc: Xanh, trắng, vàng

Phong cách: Đơn giản, sang trọng