STANDEE25122018001 – Thiết kế standee KING BUILDING TOWER

699.000 

Loại sản phẩm: standee

Ngành nghề: Xây dựng

Hình dáng: Chữ nhật đứng

Kích thước: 2139 x 2294

Màu sắc: Trắng, xanh

Số trang: 1

Mức giá: 199.000đ

Phong cách: Hiện đại