NV3F1000080 – Video Motion array minimal parallax presentation

249.000 

Loại video: Video phim

Ngành nghề: Mọi ngành nghề

Thời gian: 1 – 3 phút

Số lượng phân cảnh: 10 – 20 phân cảnh

Phong cách: Trẻ trung, năng động

Chuyển động: Chậm

Dạng sản xuất: 2D

Mức giá: