Video intro giới thiệu thời trang Flash Đ006

699.000 

Loại video: Video thương hiệu

Ngành nghề: Thời trang

Thời gian: Dưới 1 phút

Số lượng phân cảnh: Dưới 10 phân cảnh

Phong cách: Sang trọng

Chuyển động: Nhanh

Dạng sản xuất: VFx

Mức giá: