Giới thiệu dịch vụ công ty lamphim.vn animation D002

699.000 

Loại video: Video phim

Ngành nghề: Mọi ngành nghề

Thời gian: 1 – 3 phút

Số lượng phân cảnh: 10 – 20 phân cảnh

Phong cách:Hiện đại

Chuyển động: Chậm

Dạng sản xuất: 2D

Mức giá: