Video VFX giới thiệu Xôi xéo VM001

699.000 

Loại video: Video sản phẩm

Ngành nghề: Nhà hàng

Thời gian: Dưới 1 phút

Số lượng phân cảnh: Dưới 10 phân cảnh

Phong cách: Lịch lãm

Chuyển động: Chậm

Dạng sản xuất: Infographic

Mức giá: