Bao bì Macchiato nâu – BB09042021-015

Thiết kế bao bì Macchiato sáng tạo. Đây là một thiết kế tuyệt vời với yếu tố thiết kế mạnh mẽ, dễ dàng tùy chỉnh và tổ chức tốt lớp. Bao bì này là thiết kế tiếp theo của bạn. Thích hợp cho bất kỳ thiết kế bao bì đồ ăn nhẹ nào.

Download: https://wel/macchiato-packaging-design-B94C75E