699.000 

Brochure 27122018002 – Thiết kế Brochure sản phẩm nông nghiệp

Category:
Mô tả

Mô tả

Loại sản phẩm: Brochure

Ngành nghề: Công nghiệp thực phẩm

Hình dáng: Chữ nhật đứng

Kích thước: 1002 x 511

Màu sắc: Xanh, trắng

Số trang: 8

Mức giá: 299.000đ

Phong cách: Hiện đại