W.com.vn

PRO choguestpost

5.000.000 

Category

Gói guestpost theo tháng dành cho khách hàng dễ dàng xây dựng bài viết PR chất lượng cao trên hệ thống của chúng tôi. Với guestpost quý khách được đặt trên site hệ thống tạp chí của chúng tôi. Website có traffic và người dùng, chỉ chuyên sử dụng để viết bài PR ( Tuyệt đối không có backlink, link out nhiều, nội dung biên tập )

Khách hàng nhận được :

  • 10 bài guestpost theo tháng
  • tuỳ chọn site phù hợp
  • mỗi bài được đặt 2 backlink
  • phần PR thương hiệu trong bài chiếm 20% nội dung

Hỗ trợ :

  • Index guestpost
  • Chia sẻ trên social

Related Product

Nơi nhập dữ liệuPRO choguestpost
5.000.000 
Scroll to Top