Profile công ty bất động sản màu xanh trắng – PR13042021-058

Profile công ty bất động sản màu xanh trắng – PR13042021-058 là một profile dễ sử dụng. Dễ dàng chỉnh sửa, bạn có thể thay đổi màu trong toàn bộ tài liệu cùng một lúc, bao gồm cả kiểu đoạn văn và ký tự, văn bản và hình ảnh được đặt trên các lớp riêng biệt, văn bản được căn chỉnh thành lưới. Nó là một thiết kế theo chiều dọc, có kích thước A4 (21×29,7) cm, gồm 16 trang.