STANDEE 25122018 005 – Thiết standee trung tâm Dancerport

699.000 

Loại sản phẩm: Tờ rơi

Ngành nghề: Dịch vụ

Hình dáng: Chữ nhật đứng

Kích thước: 576 x 1525

Màu sắc: Trắng, xanh

Số trang: 1

Mức giá: 199.000đ

Phong cách: Hiện đại