Title video dải màu xanh – TV12042021-012-13966417

Dự án dễ dàng tùy chỉnh – màu sắc của ngọn lửa và các hạt có thể dễ dàng thay đổi trên toàn cầu hoặc trong mọi cảnh. Có hai phiên bản của dự án: tối và sáng.

https://youtu.be/GG-fxUp0DKg