Video phong cách thể thao mạnh mẽ Đ001

699.000 

Loại video: Video sản phẩm

Ngành nghề: Công nghệ, Du Lịch, Khách Sạn, Thể Thao

Thời gian: Dưới 1 phút

Số lượng phân cảnh: 10 – 20 phân cảnh

Phong cách: Công nghệ

Chuyển động: Nhanh

Dạng sản xuất: Sử dụng máy quay chuyên dụng, VFx

Mức giá: