Mô tả

Mô tả

Bản trình bày trang web hiện đại cung cấp mọi thứ bạn cần để tạo quảng cáo bắt mắt trực tiếp trong After Effects. Mọi thứ đã được xây dựng 100% trong After Effects, vì vậy nó hoàn toàn có thể tùy chỉnh. Một dự án hiện đại, đa năng để tạo ra các chương trình khuyến mãi chuyên nghiệp trong thời gian nhanh chóng.

https://www.youtube.com/watch?v=oXoB9lpopYE

Download: https://wsa.com/after-effects-project/product-promo/37389-videohive-modern-website-presentation-30245102.html