Hệ thống social marketing

Setup hệ thống Social Media

trao quyền tự chủ 100% cho mỗi doanh nghiệp khi triển khai marketing tạo ra hệ thống marketing bền vững.

\"\"

Dành cho

Doanh nghiệp có sản phẩm phù hợp và lượng khách hàng chủ yếu từ social
Doanh nghiệp muốn xây dựng thương hiệu
Cá nhân muốn xây dựng thương hiệu, cộng đồng riêng.
Local brands đẩy mạnh thương hiệu trên social

\"\"

Giải quyết bài toán

Tạo dựng hình ảnh tiêu chuẩn social media
Setup nền tảng bền vững cho social media
Thúc đẩy tăng trưởng bước đầu

\"socialmedia-min\"

Bộ giải pháp

\"socialmedia-min\"

Trao quyền tự chủ 100% cho mỗi doanh nghiệp khi triển khai marketing tạo ra hệ thống marketing bền vững.


  • Audit toàn bộ quá trình triển khai Social Media
  • Setup bộ hình ảnh, video tiêu chuẩn
  • Đào tạo triển khai hình ảnh, video tiêu chuẩn
  • Đào tạo xây dựng content hướng insight người dùng
  • Tư vấn chiến lược setup hệ thống social media
  • Triển khai đa kênh Facebook, Youtube, Tiktok
  • Bộ tiêu chuẩn kế hoạch, biểu mẫu.


20.000.000 VNĐ


Hệ thống sử dụng


Xem Demo


Video hướng dẫn sử dụngShowcase dịch vụ

Giải pháp giải quyết bài toán

cho bất kỳ doanh nghiệp nàoPhủ sóng thương hiệu

Tếp cận nhiều người dùng một thời điểmGắn kết khách hàng

Tăng độ trung thànhMarketing tổng thể

Kết hợp với nền tảng web, email marketing…Tăng nhận diện thương hiệu

Thương hiệu phủ sóng trên nền tảng socialHiệu quả bán hàng

Tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng cao hơnViral thông điệp

Lan truyền thông điệp nhanh chóng