NV1DH1000038 – Tem nhãn chai bia thiết kế độc đáo

99.000 

Loại sản phẩm: Tem nhãn

Ngành nghề: Ẩm thực

Hình dáng: Vuông

Kích thước:

Màu sắc: Vàng

Số trang:

Mức giá

Phong cách: Đơn giản, độc đáo