NV2F1000011- video giới thiệu sản phẩm 01

699.000 

Loại video: Video phim

Ngành nghề: Mọi ngành nghề

Thời gian: 1 – 2 phút

Số lượng phân cảnh: 10 – 20 phân cảnh

Phong cách:

Chuyển động: Chậm

Dạng sản xuất: 2D

Mức giá: