NV3F1000053 – Video event promo final

249.000 

Loại video: Video phim

Ngành nghề: Sự kiện

Thời gian: 36s

Số lượng phân cảnh: 10 – 20 phân cảnh

Phong cách: Hiện đại, trẻ trung

Chuyển động: Chậm

Dạng sản xuất: 2D

Mức giá: 249.000 VNĐ