STARTUP2.0

5.000.000 

Mô tả gói:

 • Phân tích về ngành hàng startup
 • Đánh giá thị trường, đối thủ cạnh tranh
 • Lên kế hoạch content theo bộ từ khóa triển khai
 • Đặt tên thương hiệu
 • Thiết kế profile

Cm kết dịch vụ:

 • Giải pháp hiệu quả ngay cho công việc marketing, PR, bán hàng
 • Nội dung và thiết kế đi theo đúng dịch vụ , ngành hàng đang cung cấp
 • Nội dung tiêu chuẩn, thu hút khách hàng
 • Xây dựng tính cách thương hiệu, đặc điểm của Startup trong cộng đồng
 • Nâng cao độ nhận diện thương hiệu

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ nhận được:

 • Toàn bộ ấn phẩm về tên, logo, profile đã được thiết kế
 • Hướng dẫn triển khai content độc quyền
 • Hỗ trợ phát triển trong suốt thời gian startup

Quy trình triển khai: đảm bảo chất lượng sản phẩm và tính sử dụng lâu dài của sản phẩm.

 • Bước 1: Nghiên cứu
 • Tiếp xúc khách hàng để thấu hiểu tầm nhìn và sản phẩm
 • Bước 2: Thực thi và tối ưu
 • Xây dựng giải pháp theo yêu cầu và thực thi sáng tạo
 • Bước 3: Bàn giao và hướng dẫn
 • Bàn giao toàn bộ dữ liệu gốc và hỗ trợ liên tục 6 tháng.