CONTENTCARE

5.000.000 

Mô tả gói

 • Nghiên cứu thị trường, đối thủ, thấu hiểu hành vi người dùng, khách hàng mục tiêu
 • Nghiên cứu thương hiệu và đánh giá tình hình kinh doanh, mức độ cạnh tranh
 • Xây dựng chiến lược content hiệu quả, bền vững
 • Tư vấn chiến lược truyền thông
 • Tư vấn triển khai
 • Theo dõi, đánh giá hiệu quả

Cam kết dịch vụ:

 • Cam kết tiến độ
 • Cam kết chất lượng
 • Chiến lược content xây dựng thương hiệu đúng hướng, đúng mục tiêu
 • Tư vấn và chăm sóc trong suốt quá trình triển khai

Khách hàng sẽ nhận được:

 • Tăng trưởng bền vững
 • Tạo được sự tin tưởng
 • Gắn kết với khách hàng
 • Tăng doanh thu, lợi nhuận
 • Đồng nhất với các chiến lược kinh doanh
 • Mang lại hiệu quả dài lâu