CONTENTFB

5.000.000 

Mô tả gói:

 • Lên kế hoạch content
 • Viết bài chuẩn SEO dựa trên bộ từ khóa, phục vụ mục đích bán hàng
 • Số lượng: 20 -25 bài, mỗi bài từ 200 tới 300 từ
 • Đặt tiêu đề thu hút, cập nhật trend mới nhất
 • Sưu tầm, thiết kế hình ảnh cho vào bài viết
 • Luôn có call to action để kêu gọi hành động với bài dịch vụ, bán hàng
 • Thiết kế banner quảng cáo facebook
 • Hỗ trợ up bài miễn phí

 

Cam kết dịch vụ:

 • Bài viết chuẩn SEO cho website và tối ưu trên fanpage
 • Cam kết đúng số lượng bài viết/ tháng như thỏa thuận
 • Đăng bài đúng giờ có lượt tương tác cao
 • Content tương tác cao, tỷ lệ chuyển đổi cao
 • Bán hàng hiệu quả trên nền tảng

Quy trình triển khai: đảm bảo chất lượng sản phẩm và tính sử dụng lâu dài của sản phẩm.

 • Bước 1: Nghiên cứu
 • Tiếp xúc khách hàng để thấu hiểu tầm nhìn và sản phẩm
 • Bước 2: Thực thi và tối ưu
 • Xây dựng giải pháp theo yêu cầu và thực thi sáng tạo
 • Bước 3: Bàn giao và hướng dẫn
 • Bàn giao toàn bộ dữ liệu gốc và hỗ trợ liên tục 6 tháng.