Kế hoạch MarketingPRO

1.500.000 

Dành cho khách hàng

  • Doanh nghiệp đã có mục tiêu về thương hiệu và doanh số bán hàng nhưng chưa biết cách nào để đạt được
  • Doanh nghiệp chưa có chiến lược marketing phù hợp, chưa có câu chuyện để truyền tải thông điệp đến khách hàng
  • Doanh nghiệp chưa biết cách lên kế hoạch truyền thông như thế nào để hiệu quả nhất.

Sản phẩm nhận được

  • Nghiên cứu đối thủ online
  • Kế hoạch triển khai marketing phù hợp

Thời gian hoàn thành :

2-3 ngày làm việc

Chất lượng demo tham khảo