NV3F1000069 – Video Logo revealer paint drops design

249.000 

Loại video: Video phim

Ngành nghề: Mọi ngành nghề

Thời gian: 1 – 3 phút

Số lượng phân cảnh: 10 – 20 phân cảnh

Phong cách: Trẻ trung, tươi mới

Chuyển động: Chậm

Dạng sản xuất: 2D

Mức giá: 249.000 VNĐ