NV3F1000073 – Video 20836654 Winter dreams slideshow

249.000 

Loại video: Video phim

Ngành nghề: Thời trang

Thời gian: 1 – 3 phút

Số lượng phân cảnh: 10 – 20 phân cảnh

Phong cách: Trẻ trung, năng động.

Chuyển động: Chậm

Dạng sản xuất: 2D

Mức giá: 249.000 VNĐ