Trang trí Facebook

800.000 

Dành cho khách hàng

  • Đang bán hàng facebook mà tỉ lệ chuyển đổi thấp
  • Diễn giả cá nhân có avatar và cover chuyên nghiệp.
  • Mới tạo lập facebook muốn tăng độ uy tín

Sản phẩm nhận được

  • Một Cover Facebook đẹp đúng tiêu chuẩn
  • Một ava Facebook đẹp đúng tiêu chuẩn

Với gói vẽ tay ava nhân vật sẽ thu thêm 600.000 đ tiền vẽ.

Thời gian hoàn thành :

1-3 ngày làm việc

Chất lượng demo tham khảo

\"\" \"\" \"\" \"\" \"\"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link tham khảo

  • https://bit.ly/3ygAMC8
  • https://bit.ly/3AmABXC
  • https://bit.ly/3jysl0G
  • https://bit.ly/3w6q0gl