NV3F1000063 – Video Modern promotion du lịch

249.000 

Loại video: Video phim

Ngành nghề: Du lịch

Thời gian: 1 – 3 phút

Số lượng phân cảnh: 10 – 20 phân cảnh

Phong cách: Hiện đại, trẻ trung

Chuyển động: Bình thường

Dạng sản xuất: 2D

Mức giá: 249.000 VNĐ

Got something to discuss?